Dyranut Fjellstova ligg ved det høgaste punktet langs Rv 7, fritt og fint med utsyn over Hardangervidda i alle himmelretningar, 1245 m.o.h.

Opningstider vinter 2018:    15. mars-15. april
Opningstider sommar 2018:    helgene i mai, 1. juni-16. sept., 21-23. sept., 28-30. sept.

Velkommen til oss på Dyranut