Dyranut Fjellstova ligg ved det høgaste punktet langs Rv 7, fritt og fint med utsyn over Hardangervidda i alle himmelretningar, 1245 m.o.h.

Opningstider vinter 2020:

13. mars – 3. mai

Opningstider sommar 2020:

helgene i mai, 29. mai – 20. sept.
Me tar gjerne i mot grupper etter 20. sept.

Velkommen til oss på Dyranut