Dyranut Fjellstova ligg ved det høgaste punktet langs Rv 7, fritt og fint med utsyn over Hardangervidda i alle himmelretningar, 1245 m.o.h.

Opningstider vinter 2022:

18. mars – 1. mai

Opningstider sommar 2022:

25. mai – 18. sept.
Me tar gjerne i mot grupper på andre datoar

Velkommen til oss på Dyranut