Dyranut Fjellstova ligg ved det høgaste punktet langs Rv 7, fritt og fint med utsyn over Hardangervidda i alle himmelretningar, 1245 m.o.h.

Opningstider vinter 2020:

13. mars – 3. mai (pga. Corona er ikkje fjellstova ope denne vintersesongen)

Opningstider sommar 2020:

Helger/langhelger frå 20. mai – 14.juni. Kvar dag frå 19. juni – 20. sept.
Me tar gjerne i mot grupper etter 20. sept.

Velkommen til oss på Dyranut