Dyranut Fjellstova ligg ved det høgaste punktet langs Rv 7, fritt og fint med utsyn over Hardangervidda i alle himmelretningar, 1245 m.o.h.

Opningstider vinter 2021:

12. mars – 2. mai

Opningstider sommar 2021:

7 – 9. mai, 12 – 17. mai, 21 – 24. mai, 28. mai – 19. sept.
Me tar gjerne i mot grupper på andre datoar

Velkommen til oss på Dyranut